5. fejezet - Börtön

- Anyám! - kiáltotta el magát Willeam, és édesanyjához sietett. - Arabelle! Kérlek, segíts! Mi történhetett? - fordult Belle felé, miközben az asszony folyamatosan sikoltozott. - Ébredj! Ébredj fel!
Hirtelen kinyitotta Marie a szemét. Kék lélektükrébe félelem költözött. Rémülten felült az ágyban. Férje, mintha észre se vette volna a sikítozást, ugyanolyan nyugodtan aludt tovább. Minimum még egy napig tart majd neki felébredni - ezt mindannyian tudták. Azt hitte Arabelle, hogy a királyné is ennyi ideig ilyen állapotban lesz. De tévedett, valami miatt Marie előbb feleszmélt.
Mikor Willeam látta, hogy a királyné megnyugodott, lágy hangon megszólalt:
- Mi történt, anyám?
A nő ködös tekintettel nézte az ágytakarót. Még mindig az álom hatása alatt volt. Álmában, mintha visszament volna az időben, és ott újraélte a húsz évvel ezelőtti történteket. Újra felidézte magában az elmúlt időket, és közben nem is figyelt arra, ami körülötte folyt.
- Anyám! Térj magadhoz! - ordította magából kikelve a herceg, miközben próbálta magához téríteni a királynét.
- Megtámadtak... Álnok, rohadt S-tündérek... Felakasztottak pár halandót... A romlott... - motyogta maga elé az édesanyja, üres tekintettel a padlóra meredve. Willeam kissé megijedt szavaitól, egy pillanatra átfutott az agyán, hogy valami baja lehetett anyjának. Keze Marie vállán nyugodott, és lágyan rázogatta őt.
- Arabelle! Kérlek, segíts! - könyörgött a mögötte álló nőnek a férfi. Kétségbeesésében fogalma sem volt róla, hogy mihez kezdjen. Édesanyja megőrült, édesapja a boszorkány varázslata alatt állt, Rachelről és Lisáról, pedig nem tudott semmit. Ebbe nem szerette volna belevonni a húgait.
A nő odasietett hozzájuk. Tenyerét Marie vonagló teste fölé helyezte, és magában mormogott valamit. Willeam feszülten figyelte a mellette mormoló boszorkányt. Remélte, hogy képes lesz majd segíteni anyján.
Néhány perc múlva a királyné, már nyugodtan feküdt férje mellett az ágyon.
- Nagyon szépen köszönöm, Arabelle.
- Szívesen... - mormogta, majd hirtelen eszébe jutott a mondandója, amit az asszony miatt kellett félbe hagynia. - Le kell tennünk egy esküt, ami bizonyítja, hogy nem verjük át a másikat. Hanem hűséges társak leszünk, a saját biztonságunk érdekében. Akkor, fogd meg a kezem.
Willeam megérintette Belle puha tenyerét, és rögtön eszébe jutott a sok elfeledett emlék. Most ne ezzel foglalkozz! - szidta le magát. Felemelte fejét, és a nő kék íriszébe fúrta a tekintetét. Majd letették az esküt. Amikor Belle elkezdte mondani a varázsigét, egy zöldes színű csík kötötte össze kezüket. Nem tartott az egész tovább egy percnél.
- A karodon megjelenik egy apró háromszög, benne egy körrel. Az jelzi az esküt. Ha megszeged, a legnagyobb kínokat fogod átélni. Az esküd alól, pedig csak én oldozhatlak fel – hadarta a zurgay. - Most távozok, a következő holdtöltén találkozunk, ami pár nap múlva lesz. Viszlát, felség! - majd azzal el is tűnt a szobából.
A herceg pár percig csak mozdulatlanul álldogált, az események és az érzelmei hatása alatt állt. Majd később erőt vett magán, és elballagott a szobájába.


Már a rezidenciája közelében járt, amikor nekiütközött egy szőke hajú szolgaleány. Rémülten megtántorodott, mikor ráeszmélt, hogy kinek is ment neki. Ezen a napon már másodszorra fordult elő vele.
- Elnézést, felség! - mondta halkan, és bűnbánóan.
- Nincs semmi gond – motyogta monoton hangon Willeam, és ki is kerülte a megszeppent leányzót.
- Várjon! Egy üzenetet szeretnék önnek átadni. Rachel hercegnő azt üzeni, hogy minél előbb menjen le a várbörtönbe. Szüksége van önre – hadarta félve a szolga. Először kellett üzenetet átadnia. Megtiszteltetésnek érezte, hogy pont őt kérték meg erre. Nem mindenkire bíznak ilyen feladatot. Így hát büszkén bókolt a herceg előtt, mikor távozásra invitálta.
Miután a leány távozott Willeam őrült léptekkel szaladt a vár tömlöcökhöz. Nagyon megijedt. Vajon mi történhetett Rachellel? És mégis, hol lehet Lisa? Ezen morfondírozott, miközben minél gyorsabban közeledett a célja felé. Pár perc múlva már a népszerűvé vált szinten volt. Katonák és kíváncsiskodó szolgák lepték el a folyosót. A cselédek, mind a falhoz tömörültek, utat engedve a katonáknak és az arra járó hercegnek. Sokan meg is hajoltak, amikor elment mellettük Willeam. Ahogy közeledett, ahhoz a helyhez, ahol az összes katona állt megdermedt. Az erős fényben – amit lámpások, fáklyák, és különféle varázsgömbök adtak – jól láthatta, ahogy Rachel összetörve sírdogál a falnál, és néhány szolgalány próbálja őt megnyugtatni.
- Higgye el, hogy rendben lesz a húga! - suttogta gyengéd hangon az egyik, mire a többiek helyeseltek.
- Mi történt? - kérdezte Willeam, mikor végre a nagyobbik húga közelébe ért.
- Ó, Willeam! - borult rögtön testvére karjaiba a lány. Arcát a férfi ingébe helyezte, és ott folytatta tovább a zokogást.
Végül az egyik katona válaszolt az ifjú kérdése.
- Elizabeth hercegnő megtámadott három őrt, és megölt öt cselédet. Az őrök mind belehaltak a sebeikbe, amit a támadójuk okozott. Egy új alakot öltve gyilkolt, és most a vár tömlöcébe szállították. Öt őr áll készenlétben, és itt is készenlétbe állítunk pár őrt. Minden esethetőségre felkészülünk, felség, hogy többet ilyen ne forduljon elő! - jelentette ki magabiztosan a kapitány, bókolt, és feloszlatta a nézelődők csoportját.
Willeam mindeközben, csak földbe gyökerezett lábbal álldogált, a falat bámulva, húgát ölelve. Rachel pedig szipogva szorította magához bátyját. A férfi nem értette az egész helyzetet. Olyan sok minden történt ezen a napon, hogy már nem tudta feldolgozni. Igyekezett reálisan látni a helyzetet, de nem ment neki. Túlságosan is kimerült volt, ahhoz, hogy rájöjjön a titok nyitjára.
Kötelezőnek érezte, hogy lemenjenek Lisához, és megbeszéljék a dolgot. De már csak másnap lehetett lehetőségük erre, mivel az egyik palota őr közölte velük, hogy a hercegnő kábultan fekszik. Így hát, miután Rachel lassan összeszedte magát, felmentek a királyi család szintjére. A lány lehajtott fejjel ballagott végig a lépcsőkön és a folyosókon. Nem is figyelt mögötte haladó bátyjára, aki a gondolataiba meredt. Elbúcsúztak egymástól, elballagtak a saját szobájukba, ahol nyugovóra térhettek.


*


- Az én kislányom?! Nem az lehetetlen... - motyogta ideges hangon a király. Fel-alá sétált a tanácsteremben, ahol a nemesek helyett, csonka családja volt jelen. Robert zaklatottan járkált, miközben egyfolytában mondta a magáét a tegnap történtekről. Marie és Rachel egymással beszélgettek, miközben édesanyja zokogott. Willeam a kredencet tanulmányozva állt elgondolkodva.
Lisát kifagatták, azt állította, hogy semmire sem emlékszik. Az utolsó emléke – állítása szerint -, hogy lefekszik az ágyába. Utána meg már csak azt vette észre, hogy szalmán ébred fel, ódon kőfalak közé zárva. Nem tudták, hogy higgyenek e a kislány szavainak. Bár senki nem nézte volna ki a hercegnőből, hogy ilyenre képes lenne. Mégis minden arra utalt, hogy ő követte el ezeket a szörnyű bűnöket. Így határozatlan ideig a vár börtönében kell raboskodnia, elővigyázatosság szempontjából pedig megkétszereződött az őrség száma. Nem gondolta volna Robert, hogy egyszer a saját lányától fog tartani. Félt attól, hogy újra át fog változni, és akkor még nagyobb pusztítást fog véghez vinni.
Hirtelen kopogást hallottak a terem ajtaján. Marie és Rachel összerezzent, Willeam pedig nem is törődött vele.
- Valiria asszony, kér bebocsátást, felség. Azt állítja, hogy ön hivatta ide – mondta jelentőségteljesen az ajtónál álló egyik őr, miközben a nő már be is lépett a szobába.
- Jöjjön... - hadarta a király, mire a katona már távozott is.
Az ajtó becsukódott, és síri csönd telepedett rájuk. Végül a tündér törte meg a csendességet.
- Királyom, tisztában vagyok vele, hogy miért hívatott ide. És igyekszem, minél előbb feloldozzam az Elizabeth hercegnőn lévő átkot, de ez időbe telik...
- Milyen átok ez, Valiria? - vágott a szavába Willeam, miközben ő is letelepedett édesanyja mellé a székre.
- Ezt egy nagyon erős boszorkány bocsátotta a hercegnőre. Elizabeth hercegnő, mielőtt átváltozott eljött hozzám, és elmesélte, hogyan is történt ez az egész. Akkor jöttem rá, hogy ez egy újabb merénylet a királyi család ellen.
- Újabb lázadások... - suttogta halkan Willeam.
- Csak annyit tudok, hogy nő volt az elkövető, kinek hosszú fekete haja van, és ragyogó kék szeme. És feltehetőleg urt-boszorkány. Ez elég kevés információ, de legalább el tudtam indulni ezen. Ami pedig a legfontosabb, a kisasszony testét különféle jelek borítják mindenütt. Én ezeknek a jeleknek rájöttem a jelentésére, szó szerint uralni fogja a gonosztevő a hercegnő testét, ha nem állítom meg. Csupán egy hónap áll rendelkezésemre, hogy megtörjem az átkot. Ez kevés idő, főleg ilyen varázslat kapcsán... Az lenne a legjobb, ha megpróbálnánk elkapni a boszorkányt. Én addig, pedig lelassítanám a folyamatot, amin királylány keresztül megy. Úgy lehetne a legkönnyedén elkapni a gazembert, ha felkeresik Valkatas Jauist. Ő egy pasip, és minden urt-boszorkányt ismer. A víz neki az eleme, és van neki egy különleges képessége is. Képes arra, hogy láthatatlanná váljon, így rengetegen keresik fel a nagyobb varázserejű lények, hogy tanítsa meg őket is erre a fortélyra. Csak ő tudna segíteni, de Valkatas Urhandben él. Kalteno egyik legészakibb városában. Azt tanácsolom, hogy ne követet és katonákat küldjön elé, mert akkor nem fogja érdekelni a dolog. Az kell neki, hogy személyesen jöjjenek el hozzá, ha segítségre van szükségük. De előtte sajnos meg is kellene felelni az elvárásainak, mert bizony nem mindenkinek ajánlja fel a támogatását. A próbák mindig változnak, de legtöbbször valamilyen bátorság és logikai megpróbáltatáson kell megfelelni. Ha sikerül, ezek után maga fogja, királyom elé állítani a gaz urt-boszorkányt.
- Én vállalkozok erre a feladatra! - kiállotta büszkén váratlanul Willeam, mikor Valiria befejezte a mondandóját. - Ha úgy nézzük, miattam történt ez az egész. Jobban kellett volna vigyáznom a húgomra. Így az én felelősségem az, hogy helyrehozzam a hibámat, és megmentsem Lisát. Így már holnap elindulok Urhandbe, hogy minél előbb odaérjek.
- Fiam, tényleg ezt akarod? - kérdezte, kevés ellenérzés nélkül Robert. Önelégülten figyelte, ahogy a herceg bólint. Nem ellenezte azt, hogy a fia elinduljon, így, hogy lemondott a trónról is. És örült neki, hogy segíteni szeretne kishúgán.
- Én is veled megyek! - jelentette ki nem sokkal utána Rachel is. - Mégis csak a testvérünkről van szó...
- Rachel, te nem mehetsz Willeammel! - parancsolta az uralkodó, rögtön a lányba fojtva a szót.
Édesanyjuk, mindeddig háttérbe húzódva figyelte a jelentet. Arcára aggódás ült ki, féltette fiát a világtól. Nem szerette volna, ha bármi baja esne a város falain kívül. Bár tudta, hogy Willeam már érett férfi, mégis nyugtalankodott miatta.
- Miért ne tarthatnék vele, apám? - kérdezte sértődötten Rachel, és mellén keresztbefonta a karját.
- Mert te vagy mostantól hivatalosan is Kalteno koronahercegnője! És egy koronahercegnő nem szaladgálhat a világban kénye-kedve szerint. Kötelességeid vannak, és a palotában kell maradnod. Fel kell készíteni az uralkodásra téged, mivel bátyjád lemondott a trónról, így te lépsz helyébe. - Felelte magabiztosan, feleselést nem tűrően Robert.
- Ez nem igazságos! Segíteni szeretnék Lisának, te meg bezársz ide! - kiálltotta Rachel, majd felkelt az asztaltól és kiviharzott a teremből.
Bármennyire is tudta, hogy igaza van édesapjának, sosem vallotta volna be neki. Beismerte, hogy kiakadása eléggé gyerekes volt. De mégis ő is ott akart lenni, mikor megtalálják a gyógymódot Lisa helyzetére. Nem várhat tétlenül, míg lehet, hogy Willeam éppen akkor kerül életveszélybe. Túlságosan is szerette a testvéreit, és bármit megtett volna, hogy minden újra rendbe jöjjön.
Mikor a szobájához ért, becsukta a nagy faajtót, és lerogyott a padlóra. Hátát az ajtónak vetve ült, és bámult ki az ablakon. A Hold elefáncsotszínben pompázott az égbolton. Rachel megbabonázva bámulta az égitestet. Elvarázsolta és magával ragadta a látványa. Maga sem értette a viselkedését. És hirtelen mindenről megfeledkezett.


*
A Nap feltűnt a horizonton, és lassan egyre feljebb emelkedett. Minden békésnek és nyugodtnak tűnt. Az erdőben az állatok néhányuk elbújt, mások pedig előmerészkedtek rejtekhelyükről. A várban is ilyesféle átrendeződés történt. Az őrök váltották egymást. De ennél sokkal jelentősebb dolog folyt akkor a palotában.
- Kérlek, vigyázz magadra, kicsim! - mondta könnyes szemmel a királyné. - Isten óvjon utadon!
- Ne aggódj, anyám! Nem fog semmi baj történni – nyugtatgatta édesanyját a férfi, és szorosan magához ölelte.
Az apja csak e szavakkal fordult feléje:
- Isten óvjon utadon, fiam!
- Köszönöm, atyám – motyogta a herceg.
Rachel hosszasan búcsúzott testvérétől, ő is a könnyeivel küszködve. Végül Willeamnek ajándékozott, egy fekete követ, amely egy nyakláncon lógott. Elmagyarázta a lány, hogy ez a kövecske növeli az erejét. Még Zachariastól kapta régebben, Rachel inkább átadta fivérének, hogy segítse a varázsereje, az útja során. Majd végül hosszasan megölelték egymást.
Így indult útnak a herceg, Arabelle, és öt katona lóháton, mindegyikük álruhába bújva. Elől Jaster és Jasse ment, az ikrek, akik mindketten radd-alakváltók. Baar-rendbe tartoztak a katonaságnál, ami annyit jelentett, hogy medvévé tudtak átváltozni. A hátul lovaglók Lew-rendbe tartoztak, akik bármilyen álattá át tudtak alakulni. Őket Tartarosnak, Rae-nek, Taylongnak hívtak. Arabelle és Willeam középen helyezkedtek el.
Az erdei út felé tartottak, ahol remélték, hogy nem lesz semmi. Feltűnés nélkül szerették volna elhagyni Kaltenos területét. Mikor beértek az erdőbe vágtatni kezdtek, minél hamarabb szerettek volna legalább a legközelebbi városba elérni, Barbodába.


*
Magány tört rá a megkeseredett lányra. Végtelenül szomorú volt, és ezzel együtt nagyon utálta magát. Hogy lehetett erre képes ilyen szörnyűségre? Mennyi ártatlan lényt ölhetett meg... Nem mert belegondolni, mert félt, hogy megint kárt fog magában tenni. Eddig annyit büntette magát, hogy már testén meg sem tudta számolni azt a rengeteg égési sérülést, amit okozott magának. Lisa csak annyit mondott a sebekre, hogy megérdemelt büntetése.
Már három napja, hogy a várbörtön fogjává vált, mikor egyszer csak újra felerősödött benne valami. Ő csak a gonoszságnak hívta ezt, de annál több volt. Igyekezett harcolni az ellen, hogy ez a valami átvegye felette az uralmat. Valamennyire sikerült is neki ellenállnia. De egy dolog nem hagyta nyugodni: szabad akart lenni. Tisztában volt azzal, hogy ez egy megérdemelt büntetése, de mégis, hiányzott neki a külvilág és a társaság. Unta a magányt, és a sok egyedül, önsajnálattal és bűntudattal töltött órákat. Szabadság, csak erre vágyott, és a lelki békére. Ez a három napot szíve szerint elfelejtette volna, ahogy azt a végzetes éjszakát is. Mintha egy rémálomból ébredve fel, és utána rájöhetne, hogy az egész álomban történtek csak agyszüleményei voltak. Pedig, ami megesett az nem lehetett csak egy álom, annak valóságnak kell lennie. Hiába, hogy Lisa csak egy álomként élte meg az egészet, akkor éjjel.
Hirtelen valami furcsa érzés kerítette hatalmába. Mintha valaki állandóan csak azt suttogta volna a fülébe: szabadítsd ki magad, szökj meg. Mantraként ismételődött újra és újra a fejében. Mikor már húszadjára hallotta e szavakat, erőtt vett magán. Felkelt a szalmáról, ahol eddig feküdt, és felállt a piciny cella közepére. Meztelen lába alatt érezte a kő hidegét, és durvaságát. Nem mert belegondolni, hogy hány ember kívánta itt a halálát. Tapintható volt a reményvesztettség és a kétségbeesés a levegőben. Ki kell jutnom innen!
Tudta, hogy mit kell tennie, hogy kiszabaduljon innen. A cella bejáratához sétált, ahol kisebb faajtó választotta el Lisát az őt vigyázó őrtől. Új varázserejét használva, alig hallhatóan elhúzta a kicsiny reteszt, ahol az élelmet szokták átadni. Az őr még akkor is mozdulatlanul állt, háttal az ajtónak. A strázsát úgy varázsolta el, hogy ne figyeljen fel a cellán belül történtekre. Maga sem gondolta volna, hogy ilyenre is képes. Ez is az új képességeinek egyike, hogy tudta befolyásolni a lényeket.
Ezek után visszahúzta a tolózárat. Végül a cella közepére állt, rongyos ruhája meglebbent, miközben lépkedett. Kócos vörös fürtjei az arcába hullottak. Kék szemével újra végignézett az égésnyomokkal teli testén. Ezek után megint megmagyarázhatatlan állapotba került.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése